Koristi ġodda mal-Kor Sine Macula

Advertisements
Image | Posted on by | Leave a comment

Servizzi mill-Kor Sine Macula – Festa San Pawl Safi 2017

Servizzi għall-Festa ta’ San Pawl 2017:

  1. l-Erbgħa 23 t’Awwissu – l-ewwel jum tat-tridu: 6.30pm quddiesa kantata; wara jkun hemm mutett bl-antifona, barka u innu
  2. il-Ħamis 24 t’Awwissu – it-tieni jum tat-tridu: 6.30pm quddiesa kantata; wara jkun hemm mutett bl-antifona, barka u innu
  3. il-Ġimgħa 25 t’Awwissu – it-tielet jum tat-tridu: 6.30pm quddiesa kantata; wara jkun hemm mutett bl-antifona, barka u innu
  4. is-Sibt 26 – 8.00am quddiesa letta bil-kant tat-Te Deum
  5. is-Sibt 26 – 6.15pm, translazzjoni bil-kant tal-Innu, Antifona, Għasar u Barka; 7.30pm quddiesa letta
  6. il-Ħadd 27 – 9.00am quddiesa sollenni; 10.30pm Antifona, barka u Innu

programm-knisja

Posted in KSM | Leave a comment

25 ta’ Jannar 2017 – Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl

Il-Kor Sine Macula u l-orkestra taħt id-direzzjoni ta’ Mro Alexandra Borg ser janimaw il-festa liturġika tal-Konverżjoni ta’ San Pawl, l-Erbgħa 25 ta’ Jannar 2017. Iċ-ċelebrazzjoni tibda fis-6.00pm.

Posted in KSM | Leave a comment

L-inawgurazzjoni tal-presepju Naplitan

presepju-naplitan-5-12-4

Nhar it-Tnejn 5 ta’ Diċembru, il-Kor Sine Macula taħt id-direzzjoni ta’ Mro Alexandra Borg anima s-serata li fiha ġie inawgurat il-Presepju Naplitan. Pauline Pace akkumpanjat lill-Kor fuq il-panu. Is-serata saret fil-Katidral tal-Imdina u kienet taħt il-patroċinju tal-Eċċ Tiegħu Mons Charles J Scicluna, Arċisqof ta’ Malta.

Posted in KSM | Leave a comment

L-inawgurazzjoni tal-Presepju Naplitan

presepju-naplitan-invitNhar it-Tnejn 5 ta’ Diċembru 2016 se ssir l-inawgurazzjoni tal-Presepju Naplitan ġewwa l-Katidral tal-Imdina. L-animazzjoni tas-serata ġiet afdata f’idejn il-Kor Sine Macula li se jkun taħt id-direzzjoni ta’ Mro Alexandra Borg. Jippresiedi l-Eċċ Tiegħu Mons Charles J Scicluna Arċisqof ta’ Malta.presepju-naplitan-2016-m

Posted in KSM | Leave a comment

Kunċert mal-Banda King’s Own

kings-ownIl-Kor SINE MACULA ser janima l-partijiet korali tal-kunċert annwali mtella’ mill-Banda King’s Own li dis-sena se jsir fil-Knisja ta’ San Duminku ġewwa l-Belt Valletta s-Sibt 29 t’Ottubru fis-7.30pm.

Il-partijiet li fihom se jkanta l-Kor huma ndikati fil-poster li jidher fuq ix-xellug.

Il-Kor Sine Macula se jkun taħt id-direzzjoni ta’ Mro Alexandra Borg.

Narawkom.

Posted in KSM | Leave a comment

Animazzjoni tal-Festa ta’ San Pawl

Bħas-snin l-imgħoddija l-Kor Sine Macula ser jieħu sehem fil-festa b’diversi animazzjonijiet:

  1. Matul il-jiem tat-tridu, l-Erbgħa 24, il-Ħamis 25 u l-Ġimgħa 26, fis-6.30pm, quddies animat mill-gruppi tas-Sopranos u l-Contraltos akkumpanjati mill-orgni.
  2. Wara l-quddies tat-tridijiet antifona u barka sagramentali; il-kor ikun akkumpanjat mill-orkestra.
  3. Is-Sibt, lejlet il-festa, 8.00am, quddiesa letta bil-kant tat-Te DEUM.
  4. Is-Sibt lejlet il-festa, 7.30pm, quddiesa animate mill-Kor Sine Macula.

Il-Kor u l-Orkestra se jkunu taħt id-direzzjoni tas-surmast direttur il-ġdid Alexandra Borg.

Posted in KSM | Leave a comment